Kultura i nauka w złotej epoce Jagiellonów

Wiek XV utorował w Europie drogę ku przełomowym zmianom w kulturze i nauce. Odkryte wówczas piękno antyku, druk książek, krainy zamorskie odmieniły tryb życia i myśli Europejczyków. Nowy wiek cechowała nieprzerwana wymiana ludzi i idei, przemiany w literaturze i rozwój nauki, które były ściśle związane z dwoma najważniejszymi prądami umysłowymi i religijnymi epoki – reformacją i humanizmem. W ów wir zmian, nowych zjawisk oraz odrodzenia sztuk i nauk została wciągnięta także Polska. Czerpiąc szerokimi garściami z renesansu zachodnioeuropejskiego, w znacznej części dzięki ożywionym kontaktom polsko-włoskim oraz wpływom reformacji, polscy przedstawiciele kultury i nauki tworzyli oryginalne dzieła, traktaty i kompozycje, dzięki którym cała epoka zyskała miano złotej. Zabytki prezentowane w tej sekcji dają obraz najważniejszych zjawisk kultury i nauki polskiego renesansu.

Wybierz kategorię

aby zobaczyć wystawę

Videopodcast dr Aleksandry Oszczędy

Literatura renesansowa w Polsce

Videopodcast prof. Arkadiusza Wagnera

Renesansowe biblioteki

Videopodcast prof. Marka Walczaka

Sztuka polskiego złotego wieku