DYNASTIA I PAŃSTWO JAGIELLONÓW

Epokę Jagiellonów charakteryzowały ważne zjawiska historyczne, nadające nowy kształt niemal wszystkim dziedzinom życia państwowego i społecznego. Ówczesne wydarzenia rozgrywały się na rozległych przestrzeniach, odmiennych od realiów Polski piastowskiej. Ich ramy tworzyły granice Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, przez większość epoki stanowiących dwa państwa i połączonych ostatecznie w 1569 r. w jeden organizm polityczny. Na arenie międzynarodowej Jagiellonowie urośli do rangi głównych rodów, utrzymując dyplomatyczne kontakty bądź konfrontując się z ważnymi dynastycznymi i państwowymi podmiotami.

Modyfikacjom państwa towarzyszyły procesy formowania się ustroju społeczno-politycznego. Kluczową pozycję szlachty umacniały kolejne przywileje stanowe, m.in. konstytucja Nihil novi z 1505 r., uformowanie się sejmu walnego. Dostrzegalnym przejawem rozwoju demokracji szlacheckiej okazał się ruch egzekucyjny, wsparty przez Zygmunta Augusta w ostatnich latach jego panowania. Te i inne zjawiska ukazane są przez pryzmat zabytków z epoki prezentowanych w sekcji „Dynastia i państwo Jagiellonów”.

Autor: Grodecki, Wacław (ok. 1535-1591) ; Ortelius, Abraham (1527-1598)

Tytuł: Poloniae finitimarumque locorum descriptio. Auctore Wenceslao Godreccio Polono [w:] A. Ortelius, Theatrum Orbis Terrarum. Opus nunc denuo ab ipso Auctore recognitum, multisque locis castigatum, et quamplurimis nauis Tabulis atque Commentarijs auctum

Wybierz kategorię

aby zobaczyć wystawę

Jagiellonowie: Wyjątkowa dynastia renesansu

Renesansowa Europa była epoką wielkich dynastii, a Jagiellonowie (1386-1572) byli jednym z jej najbardziej spektakularnych i intrygujących rodów królewskich. Ich pochodzenie jako politeistów spoza świata katolickiego, ogromna skala terytoriów europejskich, którymi rządzili, oraz bogactwo dworów królewskich – łączących elementy wschodu i zachodu – sprawiały, że Jagiellonowie byli wyjątkowi wśród dynastii swojej epoki.

Początki rodziny sięgają Wielkiego Księstwa Litewskiego, które, pod panowaniem jego książąt Giedyminowiczów, stało się największym państwem w Europie. Było to „dwuskrzydłowe imperium” z litewskim, pogańskim rdzeniem oraz wielkimi prawosławnymi ziemiami i miastami leżącymi na dzisiejszej Białorusi, Ukrainie i w zachodniej Rosji. Potęga Giedyminowiczów rosła w XIII i XIV wieku, gdy wymierały pierwotne rodzime rody królewskie Europy Środkowej – polscy Piastowie, węgierscy Árpádowie i czescy Przemyślidzi. W 1386 r. Wielki książę litewski Jagiełło przyjechał do Krakowa, aby poślubić polską królową-dziedziczkę Jadwigę, przyjąć chrzest chrześcijański i dać Polakom króla. Powstanie Jagiellonów – katolickiego rodu królewskiego zwanego imieniem Jagiełły – nastąpiło szybko. Dynastia rozszerzyła się na zachód, zdobywając kolejno trony elekcyjnych monarchii Europy Środkowej: w Krakowie, Pradze i Budzie.

W szczytowym okresie, około 1500 r., ród rządził terytoriami rozciągającymi się od Bałtyku po Adriatyk, od Śląska po step euroazjatycki. Rodzina wydała na świat dziewięciu królów, dwóch królewskich krzyżowców, kardynała i świętego. Ich międzynarodowy upadek rozpoczął się w 1526 r., kiedy rodzina straciła Czechy i Węgry, po katastrofalnej klęsce z Turkami w bitwie pod Mohaczem; w Polsce in na Litwie linia męska Jagiellonów zakończyła się wraz z śmiercią króla Zygmunta Augusta bez dziedzica w 1572 roku.

W całej swojej dwustuletniej historii była to dynastia wielu kultur. Jej córki wychodziły za mąż za książąt z Niemiec, Austrii i Szwecji; królowie Jagiellonów żenili się z księżniczkami z Francji, Włoch i Moskwy. Dwory i stolice Jagiellonów były miejscem włoskiego stylu i nauki renesansu, malarstwa prawosławnego i sztuki późnogotyckiej. Spuścizna Jagiellonów w całej Europie Środkowej była znaczna. W Czechach i na Węgrzech ich rządy położyły podwaliny pod Cesarstwo Austro-Węgierskie (1526-1918); dalej na północ ich następcą była radykalna „demokracja szlachecka” Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569-1795). Pamięć epoki jagiellońskiej kształtowała debaty o tożsamości narodowej i regionalnej w Europie Środkowej od XVI wieku do współczesności.

Natalia Nowakowska, University of Oxford

Ustrój i prawo