Złota epoka
Jagiellonów

„Złota epoka Jagiellonów” to wirtualna wystawa przygotowana z okazji 500-letniej rocznicy urodzin króla Zygmunta II Augusta. Nawiązując tytułem bezpośrednio do popularnego określenia „złoty wiek kultury polskiej” ekspozycja skupia się na przybliżeniu okresu panowania dwóch ostatnich Jagiellonów wykorzystując przede wszystkim zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Prezentuje także zabytki z czasów rodzenia się potęgi tej dynastii, artefakty kluczowe dla charakterystyki 200 lat rządów Jagiellonów do okresu schyłkowego, którego kres wyznacza śmierć Zygmunta Augusta.

W imieniu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zapraszamy na wystawę!

Zabytki zgromadzone na wystawie „Złota epoka Jagiellonów” pozwalają zastanowić się nad tym, jaka była Polska Jagiellonów. Zachęcają, by spojrzeć przez ich pryzmat na mit złotego wieku, który silnie zakorzeniony jest w polskiej tradycji i kulturze. W jaki sposób się zrodził? Dokumenty i artefakty stanowiące namacalne świadectwo tamtych czasów, stanowią dowód na to, że został on zbudowany na silnych podstawach stworzonych przez Jagiellonów.

Jako motyw przewodni wystawy wykorzystany został jeden z elementów dekoracyjnych występujących na oprawach woluminów należących właśnie do Zygmunta II Augusta. Ten element to wytłoczony złotem superekslibris króla jako władcy Korony i Litwy. Znak świadomie wykorzystujący bogatą symbolikę ukrytą w herbach Orzeł i Pogoń umieszczonych obok siebie, mających przywołać na myśl wszystkie narody zgodnie zamieszkające obszary Rzeczpospolitej i Wielkiego Księstwa Litewskiego pod rządami Jagiellonów.

Wysoka, humanistyczna kultura wielonarodowego, wielokulturowego i wielowyznaniowego państwa, które uniknęło walk religijnych, podejmując jednak polemiki i dysputy religijne, mogła powstać w granicach wyznaczonych przez stosowne prawa. Twórcy wystawy nie obalają tego mitu. Pokazują materiały, na podstawie których tradycja „złotego wieku kultury polskiej” wyrosła i które zagwarantowały jej trwałość. Organizatorzy wystawy zachęcają, by sięgać do tej tradycji zrodzonej w „złotej epoce Jagiellonów”. Zabytki te pozwalają zrozumieć w pełni hymn do Boga Jana Kochanowskiego: „Czego chcesz od nas Panie, za Twe hojne dary”, bowiem tylko w szczęśliwym i spokojnym państwie mogła powstać ta głęboka pochwała Boga wyrażająca zachwyt nad pięknem stworzonego świata.

Dorota Sidorowicz-Mulak

Kurator wystawy

dynastia i państwo Jagiellonów

Poznaj najważniejsze zjawiska i postacie przez pryzmat zabytków z epoki

Społeczeństwo
i gospodarka
Rzeczpospolitej w XVI w.

Wielowyznaniowość, wielokulturowość, państwo bez stosów, stanowość, gospodarka folwarczna, trojak koronny, półkopek litewski... Poznaj wybrane aspekty społeczeństwa oraz gospodarki złotej epoki Jagiellonów przez pryzmat zabytkowych obiektów.

Kultura i nauka
w złotej epoce
Jagiellonów

Unikatowe dzieła Jana Kochanowskiego, najsłynniejszy cytat w literaturze polskiej, najdroższa książka świata – zobacz te i inne oryginalne zabytki kultury i nauki złotej epoki Jagiellonów

Koncert Muzyki dawnej

Przenieś się do epoki Jagiellonów i posłuchaj muzyki tamtego okresu.

Koncert muzyki dawnej w wykonaniu Ensemble Fiorini w składzie: Barbara Jastrząb (sopran), Ewelina Wojewoda (alt), Jerzy Butryn (bas), Łukasz Wilda (tenor)

O projekcie

Wirtualna wystawa „Złota epoka Jagiellonów” została zrealizowana przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w Sieci” nadzorowanemu przez Narodowe Centrum Kultury.

Ossolineum, ufundowane w 1817 r. przez hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i poszerzone w 1823 r. o Muzeum Książąt Lubomirskich od początku swej działalności skupione było na gromadzeniu polskich książek, narodowych pamiątek i dokumentów. To dzięki temu na wystawie prezentujemy przeważnie ossolińskie zbiory. Obiektów użyczyło nam ponadto Muzeum Narodowe w Krakowie, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich oraz osoby prywatne, za co serdecznie dziękujemy.

Kurator wystawy: Dorota Sidorowicz-Mulak

Scenariusz wystawy: Dorota Sidorowicz-Mulak, Agnieszka Franczyk-Cegła

Aranżacja i realizacja wystawy: PRO DIGITAL

Koordynatorzy projektu NCK i wystawy: Dorota Sidorowicz-Mulak, Agnieszka Franczyk-Cegła, Marta Pękalska

Zespół realizujący wystawę (w kolejności alfabetycznej): Joanna Błoch (Ossolineum), Barbara Butent-Stefaniak (Ossolineum), Mariusz Dworsatschek (Ossolineum), Robert Forysiak-Wójcicki (Ossolineum), Agnieszka Franczyk-Cegła (Ossolineum), Łukasz Koniarek (Ossolineum), Joanna Kulwicka-Kamińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Czesław Łapicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Justyna Łuczyńska-Bystrowska (Muzeum Narodowe w Krakowie), Natalia Nowakowska (Oxford University), Konrad Rzemieniecki (Ossolineum), Shalom Sabar (Hebrew University of Jerusalem), Dorota Sidorowicz-Mulak (Ossolineum), Konrad Szymański (Ossolineum), Olga Tkachuk (Ossolineum), Andrzej A. Zięba (Uniwersytet Jagielloński)

Videopodcasty: Małgorzata Kowalczyk (Uniwersytet Wrocławski), Aleksandra Oszczęda (Uniwersytet Wrocławski), Arkadiusz Wagner (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński), Marcin Wodziński (Uniwersytet Wrocławski)

Czytanie poetyckie: Anna Błaut, Tadeusz Ratuszniak

Zespół muzyki dawnej Ensemble Fiorini: Barbara Jastrząb (sopran), Ewelina Wojewoda (alt), Jerzy Butryn (bas), Łukasz Wilda (tenor)

Zdjęcia/skany: Dział Reprografii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Andrzej Niedźwiedzki, Andrzej Solnica, Roland Okoń

Obiekty prezentowane na wystawie pochodzą z następujących instytucji: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Muzeum Narodowe w Krakowie, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, zbiory prywatne

Logo wystawy: Maja Niedbał

Projekt plakatów i ogłoszeń: Jacek Dziubiński